Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Veritat

Correspondència d’una afirmació amb els fets (veritat empírica) o absència de contradicció lògica (veritat formal).

Enllaç permanent: Veritat - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Verificar | Glossari Filosofia | Virtut >