Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

autodescàrrega

f Pèrdua de càrrega de la bateria quan aquesta roman en circuit obert. Habitualment, s'expressa com a percentatge de la capacitat nominal, mesura durant un mes, i a una temperatura de 20 °C.

Enllaç permanent: autodescàrrega - Data: 2016-12-17 10:12:01


< acumulador | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | bateria >

Novetats