Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

bateria

f Font de tensió contínua formada per un conjunt de gots electroquímics interconnectades

Enllaç permanent: bateria - Data: 2016-12-17 10:12:01


< autodescàrrega | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | branca fotovoltaica >

Novetats