Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

cèl·lula fotovoltaica

f Vegeu cèl·lula solar.

Enllaç permanent: cèl·lula fotovoltaica - Data: 2016-12-17 10:12:01


< capacitat nominal: C20 (Ah) | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | cèl·lula solar  >

Novetats