Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

capacitat nominal: C20 (Ah)

f Quantitat de càrrega que és possible extreure d'una bateria en 20 hores, mesura a una temperatura de 20 °C, fins que la tensió entre els terminals arriba a 1,8 V/got.

Enllaç permanent: capacitat nominal: C20 (Ah) - Data: 2016-12-17 10:12:01


< capacitat de sobrecàrrega | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | cèl·lula fotovoltaica >

Novetats