Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

inversor

m Convertidor de corrent continu en corrent altern.

Enllaç permanent: inversor - Data: 2016-12-17 10:12:01


< generador fotovoltaic | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | irradiació >

Novetats