Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

irradiació

f Energia incident en una superfície per unitat de superfície i durant un cert període de temps. Es mesura en kWh/m2.

Enllaç permanent: irradiació - Data: 2016-12-17 10:12:01


< inversor | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | irradiància >

Novetats