Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

profunditat de baixada

f Quocient entre la càrrega extreta d'una bateria i la capacitat nominal que té. S'expressa habitualment en tant per cent.
sigla PD.

Enllaç permanent: profunditat de baixada - Data: 2016-12-17 10:12:01


< potència pic | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | radiació solar >

Novetats