Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

potència pic

f Vegeu potència màxima del generador.

Enllaç permanent: potència pic - Data: 2016-12-17 10:12:01


< potència nominal | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | profunditat de baixada >

Novetats