Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

regulador de càrrega

m Dispositiu encarregat de protegir la bateria davant sobrecàrregues i sobrebaixades. El regulador pot no incloure algunes d'aquestes funcions si hi ha un altre component del sistema encarregat de dur-les a terme.

Enllaç permanent: regulador de càrrega - Data: 2016-12-17 10:12:02


< radiació solar | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | TONC >

Novetats