Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

TONC

f Temperatura d'operació nominal de la cèl·lula, definida com la temperatura que assoleixen les cèl·lules solars quan se sotmet el mòdul a una irradiància de 800 W/m2 amb una distribució espectral AM d'1,5 G, la temperatura ambient és de 20 °C i la velocitat del vent és d'1 m/s.

Enllaç permanent: TONC - Data: 2016-12-17 10:12:02


< regulador de càrrega | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | VA >

Novetats