Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

voltatge de desconnexió de les càrregues de consum

m Voltatge de la bateria per sota del qual s'interromp el subministrament d'electricitat a les càrregues de consum.

Enllaç permanent: voltatge de desconnexió de les càrregues de consum - Data: 2016-12-17 10:12:02


< vas | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | voltatge final de càrrega >

Novetats