Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

vas

m Element o cel·la electroquímica bàsica que forma part de la bateria, i la tensió nominal del qual és aproximadament 2 V.

Enllaç permanent: vas - Data: 2016-12-17 10:12:02


< VA | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | voltatge de desconnexió de les càrregues de consum >

Novetats