Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Alfabet

Conjunt finit i no buit de símbols. Conjunt finit de símbols.

Enllaç permanent: Alfabet - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Abast | Glossari Llenguatges formals | Algorisme >