Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Algorisme

Conjunt explícit de regles pera resoldre un problema en un nombre finit de passos.

Enllaç permanent: Algorisme - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Alfabet | Glossari Llenguatges formals | Algorisme voraç >