Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Algoritme

Conjunt explícit de regles per a resoldre un problema en un nombre finit de passos.

Enllaç permanent: Algoritme - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Algorisme voraç | Glossari Llenguatges formals | Arbre de recerca >