Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Algorisme voraç

Tècnica algorísmica que consisteix a recórrer l'arbre de recerca de forma directa de l'arrel a la fulla solució gracies a prendre una seqüència de decisions irreversibles.

Enllaç permanent: Algorisme voraç - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Algorisme | Glossari Llenguatges formals | Algoritme >