Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Autòmat finit

Màquina abstracta amb memòria finita que permet reconèixer llenguatges regulars.

Enllaç permanent: Autòmat finit - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Autòmat amb pila | Glossari Llenguatges formals | Bactracking >