Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Bactracking

Tècnica algorísmica que consisteix en un recorregut sistemàtic en preordre de l'arbre de recerca del problema.

Enllaç permanent: Bactracking - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Autòmat finit | Glossari Llenguatges formals | Branch and bound >