Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Classes de complexitat

Família de llenguatges agrupats per complexitat.

Enllaç permanent: Classes de complexitat - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Classe P | Glossari Llenguatges formals | Complexitat d'un problema >