Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Complexitat d'un problema

Quantitat de recursos que necessita la millor solució algorísmica coneguda del problema, principalment temps i espai.

Enllaç permanent: Complexitat d'un problema - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Classes de complexitat | Glossari Llenguatges formals | component d'algun parell. Imatge >