Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

component d'algun parell. Imatge

Conjunt dels segons components d'una relació.

Enllaç permanent: component d'algun parell. Imatge - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Complexitat d'un problema | Glossari Llenguatges formals | Concatenació >