Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Conjunt enumerable

Conjunt per al qual existeix una seqüència sense repeticions amb tots els elements i només amb els seus.

Enllaç permanent: Conjunt enumerable - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Concatenació | Glossari Llenguatges formals | Conjunt enumerable recursivament >