Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Conjunt enumerable recursivament

Conjunt per al qual existeix un algorisme que l'accepta.

Enllaç permanent: Conjunt enumerable recursivament - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Conjunt enumerable | Glossari Llenguatges formals | Conjunt recursiu >