Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Derivació

Procés d’aplicació de les regles d’una gramàtica.

Enllaç permanent: Derivació - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Depuració de gramàtiques | Glossari Llenguatges formals | DFA >