Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Depuració de gramàtiques

Procés d’eliminació d’elements inútils d’una gramàtica.

Enllaç permanent: Depuració de gramàtiques - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Conjunt recursiu | Glossari Llenguatges formals | Derivació >