Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Estat

Configuració en què es pot trobar un autòmat.

Enllaç permanent: Estat - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Domini | Glossari Llenguatges formals | Estrella (de Kleene) >