Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Estrella (de Kleene)

Unió de totes les potències d’un llenguatge (L0 unió L1 unió L2 ...).

Enllaç permanent: Estrella (de Kleene) - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Estat | Glossari Llenguatges formals | Expressió (regular) >