Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Forma normal

Restriccions especials en les regles d’una gramàtica.

Enllaç permanent: Forma normal - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Expressió (regular) | Glossari Llenguatges formals | Funció >