Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Funció

Relació en que no hi ha dos parells que tinguin el mateix primer component.

Enllaç permanent: Funció - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Forma normal | Glossari Llenguatges formals | Funció característica >