Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Funció recursiva

Funció calculable.

Enllaç permanent: Funció recursiva - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Funció parcial | Glossari Llenguatges formals | Funció total >