Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Funció total

Funció definida per a totes les entrades,és a dir,tot valor es troba en el primer

Enllaç permanent: Funció total - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Funció recursiva | Glossari Llenguatges formals | Gramàtica generativa >