Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Gramàtica generativa

Conjunt finit de regles de producció, l’aplicació repetida de les quals ens proporciona un conjunt de mots d’un llenguatge.

Enllaç permanent: Gramàtica generativa - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Funció total | Glossari Llenguatges formals | Lema d’Arden >