Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Llenguatge

Conjunt de mots.

Enllaç permanent: Llenguatge - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Lema del bombament | Glossari Llenguatges formals | Llenguatge característic >