Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Llenguatge característic

Conjunt de mots que són, cadascun, la representació d'una solució d'un problema de decisió.

Enllaç permanent: Llenguatge característic - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Llenguatge | Glossari Llenguatges formals | Llenguatge formal >