Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Mot

Seqüència de símbols d'un alfabet.

Enllaç permanent: Mot - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Maquina de Turing | Glossari Llenguatges formals | NFA >