Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Maquina de Turing

Model abstracte de càlcul; model matemàtic d'un ordinador.

Enllaç permanent: Maquina de Turing - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Llenguatge formal | Glossari Llenguatges formals | Mot >