Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Paraula

Mot.

Enllaç permanent: Paraula - Data: 2013-03-07 10:39:57


< NFA | Glossari Llenguatges formals | Problema complet >