Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Problema complet

Problema tal que tots els altres problemes de la seva classe es poden reduir a aquest; problema dels més difícils d'una classe.

Enllaç permanent: Problema complet - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Paraula | Glossari Llenguatges formals | Problema de decisió >