Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Problema decidible

Problema amb llenguatge característic recursiu. Problema que té solució algorísmica.

Enllaç permanent: Problema decidible - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Problema de decisió | Glossari Llenguatges formals | Problema d'optimització >