Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Problema d'optimització

Problema de minimització o maximització d'una funció ob¬jectiu sotmesa a unes certes restriccions.

Enllaç permanent: Problema d'optimització - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Problema decidible | Glossari Llenguatges formals | Problema indecidible >