Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Problema NP complet

Problema en NP que és NP difícil.

Enllaç permanent: Problema NP complet - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Problema intractable | Glossari Llenguatges formals | Problema NP difícil >