Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Problema NP difícil

Classe de problemes en la qual tot problema en NP es pot reduir polinómicament.

Enllaç permanent: Problema NP difícil - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Problema NP complet | Glossari Llenguatges formals | Problema semidecidible >