Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Problema semidecidible

Problema amb llenguatge característic enumerable recursivament; problema per al qual existeix un algorisme que és capaç de detectar els elements que són solució però no necessariament els que no ho són.

Enllaç permanent: Problema semidecidible - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Problema NP difícil | Glossari Llenguatges formals | Problema tractable >