Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Procediment efectiu

Algorisme.

Enllaç permanent: Procediment efectiu - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Problemes indecidibles | Glossari Llenguatges formals | Programació dinàmica >