Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Programació dinàmica

Tècnica de programació que intenta evitar càlculs redundants guardant resultats parcials en una taula.

Enllaç permanent: Programació dinàmica - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Procediment efectiu | Glossari Llenguatges formals | Reducció >