Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Reduir

Transformar els enunciats d'un problema en enunciats d'un altre problema.

Enllaç permanent: Reduir - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Reducció polinòmica | Glossari Llenguatges formals | Regla de producció >