Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Reducció polinòmica

Reducció per la qual existeix un algorisme de temps polinòmic que la calcula.

Enllaç permanent: Reducció polinòmica - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Reducció | Glossari Llenguatges formals | Reduir >