Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Liofilització

Consisteix en eliminar o més ben dit “sublimar” l’aigua d’un aliment prèviament congelat, aplicant sistemes de buit. És la tècnica que millor preserva les característiques organolèptiques del producte.

Enllaç permanent: Liofilització - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Intoxicacions alimentàries | Glossari Manipulador d'aliments | Manipulador d’aliments >