Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Manipulador d’aliments

Totes aquelles persones, que per la seva activitat laboral, estan en contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venta, subministrament i servei. R.D 202/2000

Enllaç permanent: Manipulador d’aliments - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Liofilització | Glossari Manipulador d'aliments | Pasteurització >